Krisfonden

stödjer småföretag som drabbats negativt i händelse av en krissituation
och verkar till förmån för samhällsnyttiga verksamheter!

Varför startades Krisfonden?

Krisfonden startades för att bemöta de förödande konsekvenser för Sveriges småbolag som följt av Corona/COVID-19-pandemin. Om dessa företag slås ut kommer det att medföra stora skador för samhället på såväl kort som lång sikt i form av arbetslöshet, förlorade skatteintäkter, destabilisering och bruten tillväxt. De personliga tragedier som följer av denna massutslagning blir oöverskådliga.

Stiftelsen skall därutöver kunna lämna bidrag till privata vårdgivare och samhällsnyttiga verksamheter som stöd för deras respektive verksamhet.

Varje år gör EUs statistikorgan Eurostat en beräkning av hur ländernas pensionärer har det ekonomiskt. Enligt EU så riskerar den som har en pension som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i respektive land att hamna i fattigdom. Gränsen för Sverige ligger på 12 550 kronor. År 2020 hade Sverige 316 000 äldre som löper risk för fattigdom, vilket motsvarar 15,3 procent. Det är en försämring jämfört med de två tidigare åren.

Hur ska det gå till?

Krisfondens uppgift är att mobilisera kapital i form av rena donationer från alla som vill ge stöd till samhällsnyttiga grupper i samhället, samt efter en snabb men noggrann urvalsprocess, att fördela medlen till stöd för deras respektive verksamhet.

Ge en gåva

Vem som helst är välkommen att donera pengar till Krisfonden, detta inkluderar även statliga och andra offentliga organ, företag och andra stiftelser.

Alla kan göra en insats som verkligen bidrar till att mildra situationen för samhällsnyttiga grupper i samhället och därmed skapa bättre förutsättningar för deras respektive verksamhet.

Vilka är personerna bakom?

Krisfonden har bildats av ett antal personer som under årtionden handgripligen arbetat med att hjälpa små företag att växa. I gruppen ingår finansiella rådgivare, investerare och affärsänglar, jurister och revisorer.

Ansökningarna för stöd till företag granskas och utbetalningsbeslut tas av en investeringskommitté som tillsatts av stiftelsens styrelse. Ansökningarna för stöd till övriga verksamheter hanteras av stiftelsens administration och styrelsen.

Samtliga engagemang i Krisfonden är i grunden på en ideell basis förutom de funktioner som kräver vederlag enligt lag.

Varför startades Krisfonden?

Krisfonden startades för att bemöta de förödande konsekvenser för Sveriges småbolag som följt av Corona/COVID-19-pandemin. Om dessa företag slås ut kommer det att medföra stora skador för samhället på såväl kort som lång sikt i form av arbetslöshet, förlorade skatteintäkter, destabilisering och bruten tillväxt. De personliga tragedier som följer av denna massutslagning blir oöverskådliga.

Stiftelsen skall därutöver kunna lämna bidrag till privata vårdgivare och samhällsnyttiga verksamheter som stöd för deras respektive verksamhet.

Varje år gör EUs statistikorgan Eurostat en beräkning av hur ländernas pensionärer har det ekonomiskt. Enligt EU så riskerar den som har en pension som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i respektive land att hamna i fattigdom. Gränsen för Sverige ligger på 12 550 kronor. År 2020 hade Sverige 316 000 äldre som löper risk för fattigdom, vilket motsvarar 15,3 procent. Det är en försämring jämfört med de två tidigare åren.

Hur ska det gå till?

Krisfondens uppgift är att mobilisera kapital i form av rena donationer från alla som vill ge stöd till samhällsnyttiga grupper i samhället, samt efter en snabb men noggrann urvalsprocess, att fördela medlen till stöd för deras respektive verksamhet.

Ge en gåva

Vem som helst är välkommen att donera pengar till Krisfonden, detta inkluderar även statliga och andra offentliga organ, företag och andra stiftelser.

Alla kan göra en insats som verkligen bidrar till att mildra situationen för samhällsnyttiga grupper i samhället och därmed skapa bättre förutsättningar för deras respektive verksamhet.

Vilka är personerna bakom?

Krisfonden har bildats av ett antal personer som under årtionden handgripligen arbetat med att hjälpa små företag att växa. I gruppen ingår finansiella rådgivare, investerare och affärsänglar, jurister och revisorer.

Ansökningarna för stöd till företag granskas och utbetalningsbeslut tas av en investeringskommitté som tillsatts av stiftelsens styrelse. Ansökningarna för stöd till övriga verksamheter hanteras av stiftelsens administration och styrelsen.

Samtliga engagemang i Krisfonden är i grunden på en ideell basis förutom de funktioner som kräver vederlag enligt lag.