Den pågående Coronapandemin har redan medfört förödande konsekvenser för många av Sveriges småföretag. Därför startades Krisfonden, där dessa viktiga företag kan söka stöd för att förbättra möjligheterna att ta sig igenom denna kris.

Om vi så bara lyckas hjälpa ett företag har vi bidragit till att rädda en arbetsgivare, en skattebetalare, en arbetsgemenskap
och en dröm…
Donera

Varför startades Krisfonden?

Sveriges viktigaste arbetsgivare utgörs av små företag med en till tio anställda. Dessa företag sysselsätter cirka 1,3 miljoner anställda i Sverige idag, och är grunden för landets tillväxt samtidigt som de utgör en oumbärlig skattebas för att finansiera vår gemensamma välfärd.

Krisfonden har startats för att bemöta de förödande konsekvenser för Sveriges småbolag som följt av Corona/COVID-19-pandemin. Om dessa företag slås ut kommer det att medföra stora skador för samhället på såväl kort som lång sikt i form av arbetslöshet, förlorade skatteintäkter, destabilisering och bruten tillväxt. De personliga tragedier som följer av denna massutslagning blir oöverskådliga.

De flesta småföretag kommer behöva mer ekonomiskt stöd än vad regeringen aviserat. De kommer behöva direkt stöd för löner och andra fasta kostnader som sannolikt inte kan påräknas från staten. Många småföretag kan av flera skäl inte heller skuldsätta sig hur långt som helst.

Hur ska det gå till?

Krisfondens uppgift är att mobilisera kapital i form av rena donationer från alla som vill ge stöd till denna samhällskritiska företagsgrupp, samt efter en snabb men noggrann urvalsprocess, att fördela medlen till de mest behövande verksamheterna.

Vilka är personerna bakom?

Krisfonden har bildats av ett antal personer som under årtionden handgripligen arbetat med att hjälpa små företag att växa. I gruppen ingår finansiella rådgivare, investerare och affärsänglar, jurister och revisorer.

Ansökningarna om krisstöd kommer inledningsvis att granskas av ett team småföretagsanalytiker sammanställt av Eminova Fondkommission AB. Eminova har under många år hjälpt mindre företag med rådgivning inom kapitalanskaffning, emissionshantering och börsintroduktioner. Utbetalningsbeslut tas av en investeringskommitté som tillsatts av stiftelsens styrelse.

Samtliga engagemang i Krisfonden är på ideell basis förutom de funktioner som kräver vederlag enligt lag.

Varför startades Krisfonden?

Sveriges viktigaste arbetsgivare utgörs av små företag med en till tio anställda. Dessa företag sysselsätter cirka 1,3 miljoner anställda i Sverige idag, och är grunden för landets tillväxt samtidigt som de utgör en oumbärlig skattebas för att finansiera vår gemensamma välfärd.

Krisfonden har startats för att bemöta de förödande konsekvenser för Sveriges småbolag som följt av Corona/COVID-19-pandemin. Om dessa företag slås ut kommer det att medföra stora skador för samhället på såväl kort som lång sikt i form av arbetslöshet, förlorade skatteintäkter, destabilisering och bruten tillväxt. De personliga tragedier som följer av denna massutslagning blir oöverskådliga.

De flesta småföretag kommer behöva mer ekonomiskt stöd än vad regeringen aviserat. De kommer behöva direkt stöd för löner och andra fasta kostnader som sannolikt inte kan påräknas från staten. Många småföretag kan av flera skäl inte heller skuldsätta sig hur långt som helst.

Hur ska det gå till?

Krisfondens uppgift är att mobilisera kapital i form av rena donationer från alla som vill ge stöd till denna samhällskritiska företagsgrupp, samt efter en snabb men noggrann urvalsprocess, att fördela medlen till de mest behövande verksamheterna.

Vilka är personerna bakom?

Krisfonden har bildats av ett antal personer som under årtionden handgripligen arbetat med att hjälpa små företag att växa. I gruppen ingår finansiella rådgivare, investerare och affärsänglar, jurister och revisorer.

Ansökningarna om krisstöd kommer inledningsvis att granskas av ett team småföretagsanalytiker sammanställt av Eminova Fondkommission AB. Eminova har under många år hjälpt mindre företag med rådgivning inom kapitalanskaffning, emissionshantering och börsintroduktioner. Utbetalningsbeslut tas av en investeringskommitté som tillsatts av stiftelsens styrelse.

Samtliga engagemang i Krisfonden är på ideell basis förutom de funktioner som kräver vederlag enligt lag.