Vad som gäller för ansökan om stöd

Är ditt företag i behov av stöd?

Det är många företag som snart kommer att behöva stöd för att överleva den närmaste tiden. Krisfondens resurser är långt ifrån obegränsade, och vi kommer sannolikt inte att kunna hjälpa alla. Men genom konsekventa och tydliga urvalsregler kan vi förhoppningsvis se till att de pengar vi har till förfogande kommer till bästa möjliga nytta.

Så här har vi tänkt

Inledningsvis arbetar vi enligt principen att ge stöd som hjälper ett företag att överleva ett par månader till. Det kan vara frågan om löneutbetalningar, hyror, företagskritiska leverantörsfakturor eller dylikt.

Vilka företag som kan ansöka

Ditt företag kan drivas som svenskt aktiebolag eller enskild firma, med vissa krav på tidigare omsättning och löneutbetalningar. Vidare förväntas du utnyttja de möjligheter till uppskov med skatter, permitteringsregler och övriga statliga pandemirelaterade möjligheter som är tillämpliga för din situation.

Uppgifter vi behöver

För att snabbt och rättvist kunna fatta ett tilldelningsbeslut måste vi be dig ange en hel del uppgifter, samt att kortfattat men tydligt beskriva vilket samband din likviditetskris har med Corona/Covid19-situationen. Högsta bidrag som kan sökas är 100 000 kr. Ansök inte om mer pengar än du verkligen behöver!

Hedersförklaring

Vidare skall du skriva under en ”hedersförklaring” att du, om och när din verksamhet kommit på fötter igen, lovar att verka för att ditt bolag donerar ett belopp motsvarande erhållet bidrag till Krisfonden. Bidraget är inte ett lån, och hedersförklaringen är inte juridiskt bindande, men vi utgår ifrån att varje hederlig företagare som erhållit stöd vill ge ett handtag till andra bolag i behov.

Krisfonden:

Start för begäran om stöd: 7 april 2020

Ansökningsfrist: Löpande

Beslutsperiod: Löpande

Maximalt ansökningsbelopp: 100 tkr

Ansök så snart som möjligt

Vi ber företag och organisationer att fylla i och returnera ansökningar så snart som möjligt. I sin tur kommer vi att granska varje ansökan och efter urval kontakta sökande för en mer djupgående konversation. Vi kommer sedan att lämna rekommendationer till vår investeringskommitté som tar beslut om allt bidragsgivande. Ansökan kan bara göras via länken nedan. Det finns ingen möjlighet att kontakta Krisfondens handläggare direkt. Vår GDPR-policy finner du här. Vi kan inte ge finansiellt stöd till individer.

Vi kommer att följa upp utvecklingen hos de företag som erhållit stöd.
ansokan

Ansökan om stöd

Välkommen att fylla i nedanstående ansökningsformulär. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter för att vår granskningsprocess skall kunna genomföras snabbt och rättvist. Ofullständiga ansökningar kan inte behandlas. Kvalificerade företag erhåller stöd i mån av tillgång på medel som donerats till Krisfonden. Motivering till eventuellt avslag meddelas inte.

Vi har begränsade medel, och de är avsedda för välskötta företag som verkligen behöver vårt stöd. Därför polisanmäler vi omedelbart misstänkta bedrägeriförsök.

Kom ihåg att stödet bara kan lämnas för akuta kostnader av väsentlig betydelse för ditt företags kortsiktiga fortbestånd och som förfaller vid nästa månadsskifte.

Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt. Vår GDPR-policy finner du här.

ansokan