3 april, 2020 Krisfonden

Insamlingsstiftelsen för Krisfonden är aktualiserad

Till Förmån För Småföretagen

I egenskap av stiftare för Insamlingsstiftelsen för Krisfonden förklarar jag härmed stiftelsen aktualiserad. Detta upprop har skett genom lansering av hemsidan www.krisfonden.org

Start för begäran om stöd: 7 april 2020

Vi kommer öppna för Donationer inom kort…

 

Högaktningsfullt,

Carl Christopher Tornblom
Ordförande

Dela