8 maj, 2020 Krisfonden

Krisfonden beviljar sitt första bidrag

Insamlingsstiftelsen för Krisfonden har beviljat ett bidrag om 50 tkr till företaget My Vegina som erbjuder ett veganskt utbud av bowls, varma och kalla smörgåsar, smoothies och juicer. My Vegina öppnade först vid Odenplan och expanderade sedan med en filial i Söderhallarna. Verksamheten har under några år före Coronakrisen utvecklats starkt, men har nu tvingats dra ner verksamheten drastiskt. My Vegina Odenplan är fortfarande öppen, men företaget har valt att stänga filialen på Söder.

Det är Krisfondens förhoppning att bidraget kan underlätta något för grundarens fortsatta kämparinsatser och uppoffringar, så att verksamheten kan bestå till dess samhället gradvis återgår mot det normala efter Coronapandemin. Krisfondens stödkommitté baserar beslutet på att My Vegina har vidtagit alla övriga tillgängliga åtgärder för företagets fortbestånd och att bolaget, om det överlever, har möjlighet att utvecklas till en populär konceptverksamhet.

Krisfonden vädjar nu till fler donatorer så att fler svenska småföretag med utvecklings- och överlevnadspotential kan erhålla krisstöd och driva sin verksamhet vidare. Vem som helst är välkommen med små eller större donationer. Ledningen för Krisfonden hoppas särskilt på donationer från alla livskraftiga aktörer som lever på att utveckla och finansiera svenska småföretag. Även statliga och offentliga organ kan givetvis donera medel till Krisfonden.

Krisfonden startades under april 2020 på initiativ av affärsmannen Chris Törnblom i samarbete med Eminova Fondkommission AB.

Krisfonden ger möjlighet att donera via Swish, banköverföring och bankgiro. För ytterligare information, se krisfonden.org eller kontakta Jonas Hemmingson per epost: media@krisfonden.org. På www.krisfonden.org återfinns all information om donationer och bidrag.

För mer information kontakta oss via email: info@krisfonden.org

Presskontakt
Jonas Hemmingson
072-211 33 30
media@krisfonden.org

Kort om Krisfonden
Insamlingsstiftelsen Krisfonden avser hjälpa småföretag överleva effekterna av Coronapandemin, och att i framtiden kunna verka på liknande sätt i händelse av nya kriser.

Ytterligare information finns på:
www.krisfonden.org  | Twitter: @krisfonden | LinkedIn: www.linkedin.com/company/krisfonden

Ladda ner pressmeddelande »

Dela