Krisfonden beviljar sitt första bidrag

Insamlingsstiftelsen för Krisfonden har beviljat ett bidrag om 50 tkr till företaget My Vegina som erbjuder ett veganskt utbud av bowls, varma och kalla smörgåsar, smoothies och juicer. My Vegina öppnade först vid Odenplan och expanderade sedan med en filial i Söderhallarna. Verksamheten har under några år före Coronakrisen utvecklats starkt, men har nu tvingats dra ner verksamheten drastiskt. My Vegina Odenplan är fortfarande öppen, men företaget har valt att stänga filialen på Söder.

Det är Krisfondens förhoppning att bidraget kan underlätta något för grundarens fortsatta kämparinsatser och uppoffringar, så att verksamheten kan bestå till dess samhället gradvis återgår mot det normala efter Coronapandemin. Krisfondens stödkommitté baserar beslutet på att My Vegina har vidtagit alla övriga tillgängliga åtgärder för företagets fortbestånd och att bolaget, om det överlever, har möjlighet att utvecklas till en populär konceptverksamhet.

Krisfonden vädjar nu till fler donatorer så att fler svenska småföretag med utvecklings- och överlevnadspotential kan erhålla krisstöd och driva sin verksamhet vidare. Vem som helst är välkommen med små eller större donationer. Ledningen för Krisfonden hoppas särskilt på donationer från alla livskraftiga aktörer som lever på att utveckla och finansiera svenska småföretag. Även statliga och offentliga organ kan givetvis donera medel till Krisfonden.

Krisfonden startades under april 2020 på initiativ av affärsmannen Chris Törnblom i samarbete med Eminova Fondkommission AB.

Krisfonden ger möjlighet att donera via Swish, banköverföring och bankgiro. För ytterligare information, se krisfonden.org eller kontakta Jonas Hemmingson per epost: media@krisfonden.org. På www.krisfonden.org återfinns all information om donationer och bidrag.

För mer information kontakta oss via email: info@krisfonden.org

Presskontakt
Jonas Hemmingson
072-211 33 30
media@krisfonden.org

Kort om Krisfonden
Insamlingsstiftelsen Krisfonden avser hjälpa småföretag överleva effekterna av Coronapandemin, och att i framtiden kunna verka på liknande sätt i händelse av nya kriser.

Ytterligare information finns på:
www.krisfonden.org  | Twitter: @krisfonden | LinkedIn: www.linkedin.com/company/krisfonden

Ladda ner pressmeddelande »

Småföretagsexperter har bildat Krisfonden för att hjälpa småföretagen igenom Coronakrisen

Småföretagsexperter har bildat stiftelsen Krisfonden, för att hjälpa Sveriges viktigaste arbetsgivare genom Coronakrisen. Sveriges viktigaste arbetsgivare utgörs av små företag med en till tio anställda. Dessa företag sysselsätter cirka 1,3 miljoner anställda i Sverige idag, och är grunden för landets tillväxt samtidigt som de utgör en oumbärlig skattebas för att finansiera vår gemensamma välfärd. Många småföretag står idag inför hotet om undergång i och med konsekvenserna av COVID-19!

De flesta småföretag kommer behöva mer ekonomiskt stöd än vad regeringen aviserat. De kommer behöva direkta stöd för löner och andra fasta kostnader, och kan i många fall inte fullt ut tillgodogöra sig de stödåtgärder som ingår i de statliga paket som hittills presenterats.

Krisfonden har, på initiativ av Chris Tornblom, företagsbyggare och VD för Metacon AB (publ), bildats av ett antal personer som under årtionden handgripligen arbetat med att hjälpa små företag att växa. I gruppen ingår finansiella rådgivare, entreprenörer, jurister, ekonomer, investerare och affärsänglar. Krisfondens verksamhet bedrivs i form av en s.k. insamlingsstiftelse, och alla medverkande är engagerade på ideell basis.

Krisfondens uppgift skall vara att mobilisera kapital i form av rena donationer från alla som vill ge stöd till denna samhällskritiska företagsgrupp, samt att efter en snabb men noggrann urvalsprocess fördela medlen till de mest behövande verksamheterna.

Inledningsvis arbetar Krisfonden enligt principen att ge stöd som hjälper ett företag att överleva en månad till. Det kan vara frågan om löneutbetalningar, hyror, företagskritiska leverantörsfakturor eller andra väsentliga utgifter vilka förfaller inom cirka en månad från ansökan.

Krisfonden är av uppfattningen att det enda rimliga kravet på motprestation som kan ställas under dessa akuta omständigheter är att huvudägaren eller styrelseordföranden i det aktuella företaget skriver under en hedersförsäkran att bolaget, om det överlever och kommer på fötter igen, då efter bästa förmåga skall donera motsvarande summa tillbaka till Krisfonden.

Krisfonden har redan säkrat donationer från ett antal privata aktörer och företag, liksom från samtliga stiftare, men det krävs större medel! Vi hoppas nu att flera livskraftiga företag och att allmänheten ställer upp donationer. Även statliga och andra offentliga organ, företag och andra stiftelser är givetvis välkomna.

Ansökningarna om krisstöd kommer inledningsvis att granskas av ett team småföretagsanalytiker sammanställt av Eminova Fondkommission AB. Eminova har under många år hjälpt mindre företag med rådgivning inom kapitalanskaffning, emissionshantering och börsintroduktioner. Utbetalningsbeslut tas av en investeringskommitté med omfattande kunskaper om småföretagandets villkor. Kommittén består av Jonas Hemmingson, Michaela Berglund, Stefan Balazs och Therese Paulmarken, vilka presenteras närmare på www.krisfonden.org/organisation

“Jag är synnerligen tacksam till alla som ställt upp med sin tid och engagemang, vilket möjliggjort att vi kunnat starta Krisfonden. Vårt intiativ hoppas jag nu skall medföra att så många småföretag som möjligt kan komma till oss och söka bidrag, därmed lättare anta de finansiella utmaningar som uppstått i samband med Coronapandemin”, säger Chris Tornblom, Stiftare och Ordförande i Insamlingsstiftelsen för Krisfonden.

 

För mer information kontakta oss via email: info@krisfonden.org

Presskontakt

Jonas Hemmingson
072-211 33 30
media@krisfonden.org

 

Kort om Krisfonden
Insamlingsstiftelsen Krisfonden avser hjälpa småföretag överleva effekterna av Coronapandemin, och att i framtiden kunna verka på liknande sätt i händelse av nya kriser.

Ytterligare information finns på:
www.krisfonden.org  | Twitter: @krisfonden | LinkedIn: www.linkedin.com/company/krisfonden

 

Ladda ner pressmeddelande »