Om Krisfonden

Bakgrund

Undertecknad, och initiativtagare till Krisfonden, som VD & Koncernchef i ett börsnoterat tillväxtbolag har jag kontinuerligt följt utvecklingen av coronapandemin och dess effekt på finansmarknaderna, individer, företag och samhället i helhet. Vi känner alla av dess förödande konsekvenser på ett eller annat sätt. Jag började fundera hur jag själv, tillsammans med mina kontakter/vänner, kan bidra och hjälpa småföretagen. Vi kan förstå den stress en mängd småföretag går igenom just nu och rädslan att förlora sin verksamhet. Detta lade grunden till Insamlingsstiftelsen för Krisfonden.

 

Högaktningsfullt,
Carl Christopher Tornblom
Ordförande