Insamlingsstiftelsen för Krisfonden

Organisation

Analys, Due diligence, Urval

Ansökningarna om krisstöd kommer att granskas av ett team småföretagsanalytiker sammanställt av Eminova Fondkommission AB. Eminova har under många år hjälpt mindre företag med rådgivning inom kapitalanskaffning, emissionshantering och börsintroduktioner.

Investeringskommitté

Investeringskommittén är det yttersta beslutsorganet för anslagen.

Jonas Hemmingsson (Sammankallande i kommittén)

Chef för Corporate Finance vid Eminova Fondkommission AB

Michaela Berglund

CEO för affärsängelnätverket Feminvest. Föreläser i teman runt investeringar och entreprenörskap.

Stefan Balazs

Jurist på advokatbyrån Baker McKenzie i Stockholm med bred och mångårig erfarenhet av kapitalmarknadstransaktioner som rådgivare till såväl bolag som investmentbanker vid börsnoteringar och andra publika kapitalanskaffningar. Stefan har ett särskilt fokus på prospekt, marknadsmissbruk och finansiell rapportering och har tidigare under flera år varit verksam som Finansinspektör på Finansinspektionen.

Therese Paulmarken

Medgrundare och VD på Paulmarken Holmberg, ett transaktionsrådgivningsföretag med inriktning mot bla företagsöverlåtelser, M&A, värdering och finansiering.
Therese har lång och bred erfarenhet av bolagsstyrning, affärsutveckling och management från flertalet branscher. Hon har arbetat i ledande befattning inom bla. Telekom, Health Care, FMCG och Media. Hon har också, som externt tillsatt VD, drivit upp två startup-bolag från grunden.

Styrelsen

Carl Christopher Tornblom (Född 1980), Ordförande
Affärsman, VD & Koncernchef för Metacon AB

Lars Edvardson (Född 1955), Ledamot
Affärsman, ägare av Lars Edvardson AB

Lennart Larsson (Född 1949), Ledamot
Affärsman, ägare av Alntorp AB

Jonas Hemmingsson (Född 1960), Ledamot
Chef för Corporate Finance på Eminova FK